De rol van fysiotherapeuten bij COVID-19

Het zijn bijzondere tijden voor onze maatschappij. De eerste COVID-19 patiënten worden ontslagen uit het ziekenhuis, anderen herstellen thuis in isolatie. Laten we hopen dat het de komende tijd langzaam beter gaat en we weer meer vrijheid gaan krijgen. Echter zijn de problemen voor veel (ex)- COVID19 patiënten dan nog niet voorbij.

Veel COVID-19 patiënten (wel of niet opgenomen op de intensive care) zijn ernstig achteruit gegaan op onder andere fysiek vlak. Sommigen hebben minder conditie dan voorheen en/of voelen zich vermoeid en anderen kunnen zelfs hun dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren. De hulpverlening en dus ook de fysiotherapie staan voor een uitdaging om de revalidatie van deze patiënten te ondersteunen. De beroepsgroep voor fysiotherapeuten en de REACH onderzoekgroep zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het maken van een revalidatieprogramma voor patiënten die COVID-19 door hebben gemaakt. Ondanks dat zij zo goed mogelijk een protocol hebben ontwikkeld is er nog veel onduidelijk over het beloop van het herstelproces na het ziek worden, vooral op de lange termijn. Hopelijk komt hier steeds meer duidelijkheid over zodat we mensen zo goed mogelijk kunnen blijven helpen en begeleiden in het herstel.

Hilde Lisse
Marieke van Galen

Wat kan de fysiotherapeut betekenen?

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die blijvende beperkingen ervaren in het bewegend functioneren. Patiënten die na het doormaken van COVID-19 ernstig verzwakt zijn en problemen ervaren in het dagelijks functioneren en/of last hebben van ademhalingsproblemen kunnen door de fysiotherapeut geholpen worden. Naast fysieke symptomen kunnen patiënten tevens problemen ervaren op mentaal gebied en cognitief gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angst, slapeloosheid en concentratieproblemen. Ook kan een patiënt na de ziekteperiode ernstig zijn afgevallen (spiermassa en/of vetmassa) en ondervoed zijn. De fysiotherapeut heeft een belangrijke rol bij het signaleren van deze symptomen en om hierbij door te verwijzen naar andere hulpverleners als bijvoorbeeld een psycholoog of voedingsdeskundige. Dit altijd in overleg met de (huis)arts. Binnen onze praktijk zijn een geriatrie fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en een ondersteunend longfysiotherapeut beschikbaar.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Er is nog veel onduidelijk over de besmettelijkheid na de ziekteperiode. Daarom wordt aangeraden om in de eerste zes weken van de revalidatie zorg op afstand te bieden. Deze eerste fase van revalidatie zal in het teken staan van coaching en advies. De therapeut zal via een telefonisch consult of via videobellen contact opnemen met de patiënt om kennis te maken en meer te weten te komen over de specifieke situatie. Hierna zal de therapeut de patiënt begeleiden in het gedoseerd oppakken van dagelijkse handelingen en adviezen geven over het opbouwen van fysieke capaciteit.

Wanneer de eerste zes weken voorbij zijn vindt er een evaluatiemoment plaats. Als de omstandigheden het toe laten worden er fysieke testen afgenomen en wordt de belastbaarheid verder in kaart gebracht op de praktijk. Vanuit hier kunnen nieuwe doelen voor de revalidatie worden opgesteld. De behandeling zal nu naast coaching en advies meer gericht zijn op kracht- en conditietraining waar mogelijk in de oefenzaal. Dit alles met in achtneming van de geldende voorschriften van het RIVM. De fysiotherapie gaat uit van trainingsprincipes welke ook van toepassing zijn op andere chronische longaandoeningen, maar blijft oog houden voor de individuele omstandigheden van de patiënt. Er zal gebruik worden gemaakt van een score voor vermoeidheid/kortademigheid (BORG-score) om de zwaarte van een activiteit per patiënt te evalueren en de intensiteit van de training hierop aan te passen. Daarnaast gebruiken we een apparaatje (saturatiemeter) dat de zuurstof in het bloed meet tijdens inspanning en in rust. Hierdoor zorgen we ervoor dat de training effectief maar wel veilig is.

Kortom, het COVID-19 virus zal ook na de acute besmettingsrisico’s nog een probleem blijven en we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de revalidatie. Samen staan we sterk.

Onze COVID-19 therapeuten:

Heb je vragen over onze COVID-19 therapeuten?

Voor meer vragen of een afspraak kun je terecht bij FYSIOPARK. Bel 0413 251260.