Echografie

De meeste mensen kennen een echografie apparaat van het maken van beelden van baby’s die nog in de buik zitten. Wij gebruiken precies zo’n apparaat voor het maken van beelden van spieren, pezen en gewrichten. De kop van het apparaat zendt hoog frequent geluid uit en vangt de teruggekaatste geluidsgolven weer op. Harde materialen zullen veel geluid terugkaatsen, zachte minder. Het signaal dat terugkomt van weefsel dat dichtbij is zal meer signaal geven dan weefsel dat veraf zit. De computer berekend uit die gegevens een beeld.

Voor ons is dat ideaal om te zien hoe het met de kwaliteit van het weefsel staat. Is de pees dik, gedeeltelijk gescheurd of zit er kalk in? Allemaal dingen die bepalend zijn voor het herstel en voor de behandeling die nodig is. Echografie maakt dus dat we betere diagnoses, prognoses en behandelplannen op kunnen stellen.

Echografie