Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen zich van nature op allerlei domeinen, naarmate ze ouder worden.  En iedereen doet dit op zijn of haar eigen tempo. Deze ontwikkeling begint al vanaf het moment dat ze worden geboren. En hoe oud we ook zijn, wij leren iedere dag weer bij.  Kinderen maken zich motorische vaardigheden eigen en door veel herhalingen worden ze in deze activiteiten steeds vaardiger. Handelingen worden vloeiender, er is steeds meer variatie mogelijk en uiteindelijk kunnen complexere taken worden uitgevoerd. Het leren van nieuwe fijn- en grof motorische taken gebeurt vaak doordat kinderen spelenderwijs zelf op ontdekking gaan. Soms moet de omgeving een klein beetje aangepast worden, waardoor bepaalde activiteiten extra worden uitgelokt. Maar wat nu als – om wat voor redenen dan ook – bepaalde vaardigheden maar niet ontwikkeld lijken te worden, of wanneer er wel een intentie is om specifieke activiteiten aan te gaan, maar dat kinderen het maar niet onder de knie krijgen? Dit kan ze beperkingen opleveren in het dagelijks leven, maar mogelijk levert het ook frustratie op.

Hebben deze kinderen extra handvaten en oefenmomenten nodig om de vaardigheden op fijn- en grof motorisch gebied te leren? Of is er een beperking aanwezig die vraagt om compensatiestrategieën, om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren?

De kinderfysiotherapeut kan middels onderzoek antwoord geven op de hulpvraag en zoekt uit wat de bron is van het probleem. Samen wordt er gekeken of behandeling geïndiceerd is en wordt er besproken hoe eventuele behandeling er uit kan komen te zien.

Kinderfysiotherapie