Privacy statement

Versie 1.0.1
Laatste wijziging: 12-05-2021

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

FYSIOPARK kan je persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van FYSIOPARK en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan FYSIOPARK verstrekt. FYSIOPARK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bedrijfsnaam en de NAW-gegevens hiervan
  • Bank en betaal gegevens als je betaalt in een webshop
  • Informatie over je locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom FYSIOPARK gegevens nodig heeft

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

FYSIOPARK kan de persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met jou gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het afhandelen van een bestelling in onze webshop of het versturen van een nieuwsbrief.

Contact opnemen na contactaanvraag

FYSIOPARK verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van FYSIOPARK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plug-ins of webapplicaties. FYSIOPARK gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. FYSIOPARK kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics of Google ReCaptcha.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op je computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien je JavaScript in je browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal de browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. Je kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang FYSIOPARK gegevens bewaart

FYSIOPARK bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment te verwijderen in de browser instellingen.

Delen met derden

FYSIOPARK verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chat functie. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe je hier toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

Je heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie, onder en boven aan deze pagina. FYSIOPARK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging

FYSIOPARK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FYSIOPARK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om persoonsgegevens te waarborgen.

Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FYSIOPARK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FYSIOPARK via onderstaande informatie:

Fysiopark.nl is een website van FYSIOPARK. FYSIOPARK is als volgt te bereiken:

FYSIOPARK
Volkelseweg 18 c/d
5404 NA Uden

Telefoon: 0413 25 12 60
E-mail: info@fysiopark.nl