Kan fysiotherapie helpen bij Cerebrale parese?

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol in het leven van iemand met Cerebrale parese. Een fysiotherapeut kan helpen de symptomen van de aandoening te onderdrukken. Zo kunnen de juiste oefeningen ervoor zorgen dat de dagelijkse handelingen zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. In dit artikel lees je wat Cerebrale parese precies betekent, hoe wij als Fysiopark een rol kunnen spelen en op welke manier we ons eigen eGym en eFlexx-sportcentrum inzetten om hier invulling aan te geven.

Wat is Cerebrale parese precies?

Voorop gesteld, Cerebrale parese is geen ziekte maar een onherstelbare stoornis. Bij iemand bij wie Cerebrale parese is vastgesteld, is sprake van een beschadiging aan de hersenen. Deze beschadiging is vaak aangeboren maar ook kan ook tijdens het eerste levensjaar pas ontstaan. Door deze beschadiging functioneert een deel van de hersenen anders waardoor een stoornis ontstaat. Deze stoornis heet Cerebrale parese en kan impact hebben op de manier waarop iemand beweegt, praat, eet, kijkt en leert. De stoornis heeft dus een grote impact op iemands dagelijks functioneren. Handelingen die voor de meeste van ons vanzelfsprekend zijn, zijn een grote uitdaging voor iemand met Cerebrale parese. Fysiopark helpt mensen met deze diagnose om ondanks de stoornis, dagelijkse handelingen zo goed mogelijk uit te voeren en deel te nemen aan de maatschappij. De ernst van de beperking is echter sterk verschillend per persoon. Hierdoor vallen geen garanties af te geven voor de resultaten die met fysiotherapie bereikt kunnen worden.

Cerebrale parase is de meest voorkomende oorzaak van motorische beperkingen bij kinderen. Bij maar liefst 1 op de 400 kinderen in Nederland wordt deze stoornis jaarlijks vastgesteld.

Waar heb je last als je Cerebrale parese hebt?

Cerebrale pase is een houding- en bewegingsstoornis. De impact verschilt per persoon. Sommige mensen ondervinden met name een gebrek aan controle over bewegingen met armen en benen. Bij anderen heeft de aandoening ook impact op de motoriek van de mond, waardoor ze lastiger kunnen praten. Ook kunnen mensen met Cerebrale parese vaak minder snel informatie verwerken. Hierdoor ontstaat een leerachterstand.

Het is mogelijk dat iemand alleen aan één zijde van het lichaam last heeft van de aandoening. Dit noemen we dan ‘unilateraal’. Als de stoornis impact heeft op beide helften van het lichaam noemen we dit ‘bilateraal’.

3 vormen van Cerebrale parese

De stoornis zorgt voor motorische problemen. Deze kunnen zich echter op verschillende manieren uiten. Er zijn 3 verschillende vormen van Cerebrale parese geformuleerd. De mate waarin iemand last heeft van de aandoening kan verschillen. De 3 vormen van Cerebrale parese zijn:

  • Spastisch: in dit geval voelen de spieren stijf en strak. Volgens cijfers van het UMC Utrecht is ongeveer 85% gediagnostiseerd met deze vorm. Dat is het overgrote merendeel van de mensen met Cerebrale parese.
  • Dyskinetisch: in dit geval bewegen de spieren automatisch, zonder dat de persoon hier invloed op heeft. Bij ongeveer 10% van de mensen met Cerebrale parese wordt deze vorm vastgesteld.
  • Atactisch: deze vorm komt slechts bij ongeveer 5% van de mensen met Cerebrale parese voor en zorgt ervoor dat iemand last heeft van schokkerige bewegingen waar hij of zij geen controle over heeft.

Wat veroorzaakt Cerebrale parese

De stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Onderzoekers hebben wel vastgesteld dat de hersenbeschadiging altijd optreedt voor, tijdens of kort na de geboorte van het kind. Als de hersenbeschadiging al voor de geboorte is ontstaan, kan dit door een aanlegstoornis komen. Deze aanlegstoornis wordt vaak veroorzaakt door een erfelijke aandoening, een infectie of een intoxicatie van de moeder. Als een kindje te vroeg wordt geboren, is de kans op infecties, zuurstofgebrek in de hersenen of hersenbloedingen groter dan bij een voldragen zwangerschap.

Een scheuring van de baarmoeder, knoop in de navelstreng of het loslaten van de placenta tijdens de zwangerschap kan ook voor hersenschade zorgen. Dit zorgt er namelijk voor dat de zuurstoftoevoer accuut wordt afgekapt.

In de meeste gevallen is de hersenschade voor of tijdens de geboorte ontstaan. Tijdens het eerste levensjaar kunnen trauma, infecties en een infarct of bloeding echter ook de schade aanbrengen die verantwoordelijk is voor Cerebrale parese.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij Cerebrale parese?

Cerebrale parese wordt in de regel al op zeer vroege leeftijd vastgesteld. Heeft jouw kindje deze diagnose gekregen? Dan kan een fysiotherapeut je als verzorger handvatten geven zodat je jouw kindje zo goed mogelijk kan ondersteunen met de ontwikkeling van spelen, leren zitten, eten maar ook ontspannen.

Kleine kinderen leren met name spelenderwijs. Kinderen met Cerebrale parese zijn hier geen uitzondering op. Een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de motorische ontwikkeling van kinderen zal hier perfect op inspelen door de oefeningen zo speels mogelijk te maken. Hierdoor wordt het voor u als verzorger ook leuker om de oefeningen met uw kindje uit te voeren.

Omdat de impact van de stoornis per kind erg verschilt, is het erg belangrijk een plan op maat te maken. Er is niet één werkwijze die bij iedereen goed aansluit. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan ook worden gekeken waar de fysiotherapie het beste kan worden gegeven: op de praktijk van de fysiotherapeut of misschien bij u thuis.

Wordt je kindje ouder, dan verandert ook het behandelplan. Het groeit als het ware met je kindje mee. Een fysiotherapeut leert je kindje hoe het zichzelf goed schoon kan maken, kan socialiseren en hoe te lopen. Vaak kan fysiotherapie ook op school worden gegeven zodat een specialist jou en je kindje kan helpen met de dagelijkse handelingen die bij deze omgeving komen kijken.

De focus ligt bij een fysiotherapiebehandeling van iemand met Cerebrale parese altijd op het uitvoeren van dagelijkse/wekelijkse handelingen. Het doel is om te zorgen dat je kindje hierdoor beter deel kan nemen aan de maatschappij, zoveel mogelijk zelfstandigheid kan opbouwen en zich gewoon zo fijn mogelijk voelt.

Voldoende bewegen als je Cerebrale parese hebt

Iemand bij wie de stoornis Cerebrale parese is vastgesteld, loopt het risico bewegen zo veel mogelijk te vermijden. Juist omdat de meest eenvoudige bewegingen zo veel energie kosten, zitten kinderen met Cerebrale parese veel meer dan kinderen zonder deze stoornis. Even lekker rondrennen en tikkertje spelen is er niet bij. Voldoende bewegen is echter voor iedereen gezond. Ook voor een kindje met deze aandoening. Ook hier kan een fysiotherapeut een belangrijke rol spelen.

Bij Fysiopark in Uden hebben we een ruimte ingericht met eGym en eFlexx apparatuur. Deze apparatuur stelt onze specialisten in staat om een oefening niet alleen volledig op maat in te stellen, maar ook de resultaten te meten. Met deze informatie kan heel nauwkeurig worden bijgeschaafd, zodat we je kindje uiteindelijk zo goed mogelijk kunnen helpen.

Benieuwd hoe Fysiopark in Uden jou en je kindje kan helpen?

Hilde Delisse werkt als kinderfysiotherapeut bij Fysiopark. Zij is gespecialiseerd in motorische ontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen en prikkelverwerking. Samen met jou als verzorger gaat zij graag een persoonlijk gesprek aan om jullie specifieke situatie te bespreken. Hiervoor zal ze vragen naar de exacte symptomen die je bij je kindje herkent. Ook zal ze jullie thuissituatie bespreken om een volledig beeld te krijgen van de omgeving waarin je kindje opgroeit. Altijd met als doel het leven voor zowel jullie als verzorgers als voor jullie kindje zelf wat gemakkelijker en leuker te maken. Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat Fysiopark voor jullie kan betekenen.

Hilde Delisse

Hilde Delisse

Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut