Wat is oncologie fysiotherapie?

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.000 mensen kanker. Dat komt neer op 12 mensen per uur. Er zijn meer dan honderd verschillende soorten kanker. Elke soort kanker is een andere ziekte met een eigen behandeling. Eén eigenschap hebben ze wel allemaal: een ongecontroleerde deling van lichaamscellen. Normaal regelt het lichaam de celdeling goed. Elke dag delen miljoenen cellen in het lichaam. Tijdens al die celdelingen kan er iets misgaan. Door toeval, maar ook door schadelijke invloeden. Bijvoorbeeld door roken of te veel zonlicht. Bij een aantal fouten in dezelfde cel dat niet wordt gerepareerd gaat die cel zich ongecontroleerd delen. Zo ontstaat kanker. Cellen kunnen van een kwaadaardige tumor losraken en via het bloed en/of de lymfe ergens anders in het lichaam terechtkomen. Zij kunnen daar uitgroeien tot nieuwe tumoren: uitzaaiingen.

Hoe werkt oncologie fysiotherapie?

Gelukkig overleven steeds meer mensen kanker en heeft een oncologiefysiotherapeut deze mensen steeds meer te bieden. Uit steeds meer onderzoeken blijken positieve effecten van functioneel oefenen en trainen in allerlei stadia van kanker en bij diverse medische behandelingen.

Bij oncologie fysiotherapie richten wij ons specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, of verminderde spierkracht. Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s.

  • Oncologische therapie

Behandelingsmethode

Wij kunnen helpen in alle fasen van de ziekte: de curatieve, palliatieve of terminale. Elke fase vereist een specifieke behandeling, aangezien de behandeldoelen verschillen:
– In de curatieve fase zal het doel liggen bij het bestrijden en opheffen van de nadelige gevolgen van de medische behandeling van kanker. Het hoofddoel ligt bij het verkrijgen van de volledige zelfstandige regie over het leven.
– In de palliatieve fase zal het doel meer liggen bij het stabiliseren van de actuele situatie en het verminderen van de hinderlijke symptomen. De patiënt wordt ondersteund in het zelfstandig handhaven van de huidige situatie.
– In de terminale fase zal het doel liggen bij het verhogen van de kwaliteit van leven in deze laatste levensfase. Te denken valt aan het bestrijden van de symptomen, coachen in autonoom functioneren.

Afspraak maken?

Bij de eerste afspraak zal er een fysiotherapeutisch onderzoek worden gedaan om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen die iemand op dat moment ondervindt. Daarna wordt er samen een individueel behandelplan opgesteld. De behandeling wordt per persoon op maat gemaakt, afhankelijk van het gezondheidsprobleem en doelen. Dit kan ook betekenen dat er meerdere hulpverleners worden ingeschakeld, zodat optimale zorg geleverd kan worden.

Suzanne van Dijk

Suzanne van Dijk
Oncologie fysiotherapeut