Geschiedenis van Rugcentrum Uden

Fysiopark is een algemene praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie en een expertisecentrum voor rug-, nek- en schouderklachten.

Rugcentrum

Na vele jaren hebben we een mooie praktijk opgebouwd onder de naam H. van Maasakkers. Door intensief samen te werken met professor in de fysio- en manuele therapie Rob Oostendorp en orthopedisch chirurgen van ziekenhuis Bernhoven is Van Maasakker een multidisciplinair re-integratiecentrum gestart. Dit werd het Rugcentrum genoemd. Mensen met langdurige rugklachten en daardoor niet konden werken kwamen bij hun in behandeling. Het team bestond uit verschillende disciplines van onder andere fysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychologen, haptonomen, orthopedisch chirurgen en arbeidsdeskundigen.

Na jaren succesvol re-integratie programma’s te hebben gedraaid zijn de behandelaars toch weer ieder zijns weegs gegaan. Henri van Maasakkers heeft toen gevraagd of hij de naam Rugcentrum Uden mocht blijven dragen. Dat was geen probleem en zo is de naam voortgezet en uitgebouwd. Manueel therapeuten hielpen de mensen met langdurige rugklachten en zij werden desgewenst bijgestaan door psychologen, orthopedisch chirurgen, neurologen, neurochirurgen en professor Oostendorp.

Manuele therapie

Naast Henri van Maasakkers waren ook Jan Bout en Vincent Vos manueel therapeuten die deze patiëntengroep behandelde. Met hun nieuw verworven kennis op de Universiteit van Brussel, faculteit Geneeskunde en Farmacie, toegepaste studies in de Anatomie, in de manuele therapie waren zij een waardevolle aanvulling op de al bestaande know how over rugklachten. In 2003 traden beide heren toe tot de maatschap en in 2006 betrokken ze een nieuw pand aan de Volkelseweg in Uden.

Nog tien jaar heeft het Rugcentrum Uden zich primair gericht op rugpatiënten. Daarna kwam er een verschuiving in de markt. Er kwamen relatief minder patiënten met rugklachten naar de praktijk, ook whiplash en RSI kwam minder voor. Verder kwam het ook regelmatig voor dat onze patiënten zeiden: “Ik ben maar met mijn knieklacht naar je collega gegaan, want jullie doen toch alleen maar ruggen?” Dit is jammer, want we zijn een algemene praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie en doen dus in principe alles op het domein van het bewegingsapparaat.

  • Fysiopark

Nieuwe koers

Dit viel samen met het verlaten van de maatschap door Henri van Maasakker. Hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en liet de leiding aan Vincent Vos en Jan Bout. Het was dus tijd om de koers te wijzigen. Vos en Bout hebben dan ook besloten om specialisten in huis te halen voor een breed spectrum aan fysiotherapeutische behandelingen. Zo zijn er nu naast specialisten op het gebied van rug-, nek- en schouderklachten ook gespecialiseerd fysiotherapeuten voor kinderen, ouderen, kankerpatiënten, patiënten met psychosomatische klachten, peesklachten, de hand, COPD, Hart- en Vaatziekten, reuma, claudicatio, en leefstijl gerelateerde klachten.

Bijzondere therapieën die je bij ons kunt volgen zijn Gecombineerde Leefstijl Interventies, Aquafsyio, Medisch Sporten, Crush-techniek voor tennisellebogen, omvaloefeningen voor BPDD (duizeligheid), medische taping, training voor hartfalen, training voor etalagebenen, shockwave therapie en nog veel meer. Enkele specialisten hebben zich ook extra geschoold op het gebied van de echografie. We zijn heel blij met de aanwezigheid van een goed echografie apparaat en vakbekwame echografisten. Dit maakt de diagnostiek van lastige kwalen zoals je die aan pezen en gewrichten kan hebben een stuk beter te diagnostiseren.

Ketenpartners

Het spalken van een hand, het behandelen van hoofd- en kaakpijn, CVA-patiënten laten we aan ketenpartners over die daar veel ervaring in hebben en met wie we al jaren lang fijn samenwerken. Denk hierbij aan het Handencentrum, Hoofdfysio, revalidatiecentrum Tolbrug. Ook hebben we in de loop der jaren een fijne samenwerking opgebouwd met de huisartsen uit Uden en de omgevende dorpen als Veghel, Mariaheide, Volkel, Boekel, Gemert, Odiliapeel, Zeeland, Reek, Schaik, Nistelrode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther. Datzelfde geldt voor de specialisten in het ziekenhuis Bernhoven en ViaSana in Mill.

Wat ons goed helpt om de kwaliteit op pijl te houden is het gebruik van ons Kwaliteitssysteem, hierdoor blijven we al onze processen systematisch evalueren en verbeteren. Ook ons lidmaatschap van de landelijke vereniging voor fysiotherapie, het KNGF en de verschillende verenigingen voor specialisaties zoals NVMT voor de manueeltherapeuten houdt ons scherp en dwingt ons aan de kwaliteitsnormen te blijven voldoen.

Verder zijn we lid van beroepsinhoudelijke verenigingen als Het Schoudernetwerk, het Rugnetwerk, het Chronisch Pijnnetwerk en het Reumanetwerk. Ook dat waarborgt de nascholing. De afgelopen jaren zijn we ook lid geweest van de Vereniging Topfysiotherapie. Dit lidmaatschap is 31 december 2018 tot een einde gekomen. De voordelen wogen niet meer op tegen de nadelen. Toch kijken we terug op een waardevolle tijd van acht jaar samenwerking op het gebied van optimaliseren van de zorgverlening in de fysiotherapie.

Fysiopark

De veranderingen in de markt en daarmee het verbreden van het aanbod binnen de praktijk en het verlaten van de Vereniging Topfysiotherapie heeft ons doen besluiten om een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl te kiezen. Ze moeten uitdrukking geven aan een moderne, professionele praktijk die zich kenmerkt door Udense warme menselijkheid en betrokkenheid. We denken dat we daar in geslaagd zijn met de naam FYSIOPARK. We bieden een park aan fysiotherapieproducten en we zijn gevestigd aan ons mooie Sportpark. Het Rugcentrum Uden bestaat nog steeds, maar nu onder de paraplu van FYSIOPARK.